Deň Európy "po starom"Lorem ipsum dolor sit amet 4. 5. 2015 07:49

Posledné tri roky sme v Obchodnej akadémii Prievidza oslavovali Deň Európy tancom, v projekte tancujPD.eu. Spolu  sme naučili tancovať 12 906 ľudí kalamajku, mazúrku, čardáš dupkaný. Tancovali s nami okrem Slovákov aj Česi, Nóri, Nemci, Rakúšania.

Po troch rokoch 29. 4. sme Deň Európy oslávili „po starom“.
Áno, vieme, že tento sviatok má EU 9. mája, ale nájsť vo fungujúcej škole dátum na akciu, ktorá sa neprekryje s odbornou praxou, plaveckým výcvikom či návštevou Paríža je niekedy umenie.

A čo znamená „po starom“?
Takýto projekt už predchádzal nášmu tancovaniu. Realizovali sme ho tiež tri roky, a teraz sme sa k nemu vrátili. Kolektívy tried, ktoré po vylosovaní členského štátu EU, pripravia prezentáčný „stánok“ krajiny. Čo by sa malo – mohlo pri prezentácii štátu objaviť - rozloha, susedné štáty, počet obyvateľov, hlavné mesto, počet obyvateľov v ňom, štátne zriadenie, oficiálny názov štátu, hlava štátu, štátna hymna, úradný jazyk - použiť ukážky ich jazyka, mena, najvyšší bod, najnižší bod, priemerný ročný prírastok, priemerná dĺžka života; členstvá v integračných celkoch, rok vstupu do EU, členstvo v EMU, počet europoslancov, čo je z krajiny vo  Svetovom kultúrnom a prírodnom dedičstve UNESCO, popr. prehľad krátkej  histórie krajiny, info o hospodárstve - v čom je naj, dominantné firmy, podiel jednotlivých sektorov na HDP, podiel HDP na 1 obyv., miera nezamestnanosti, miera inflácie, špecifiká – naj krajiny, pikošky o štáte. A tu sa fantázii sa medze nekladú.

Súťaž hodnotila žiacka, učiteľská a odborná porota.
A hlavná cena? 115 EUR, ktoré víťazný kolektív musí použiť na koncoročný výlet. Ostatné ceny nám darovali Združenie rodičov pri OA, ambasády členských štátov EU v SR, sponzori, europoslanci.
Víťazom gratulujeme!

Výsledky
HLAVNÁ CENA
1. miesto        ÍRSKO       II. B /1.sk.  tútor Mgr. L. Gulašová
2. miesto        Holandsko        II.A/2.sk.  tútor Ing. J. Kmeťová
3. miesto        Veľká Británia   II.B/2.sk. tútor Ing. I. Králiková
Učiteľská porota
1. miesto    Írsko    II.B/1. sk. (Mgr. L. Gulášová)
2. miesto    Francúzsko    I.A/2.sk. (Mgr. E. Kontrová)
                 Holandsko    II.A2.sk. (Ing. J. Kmeťová) 
3. miesto    Rakúsko    III.A/2. sk. (Ing. D. Karaková)
Žiacka porota
1. miesto   Grécko    II.C/1.sk. (Ing. R. Úradníčková)      2.miesto    Rakúsko    III.A/2.sk. (Ing. D. Karaková)
3. miesto   Poľsko    III.C/1.sk. (Ing. J. Krajčíková)


Viac: http://deneuropyoaprievidza.webnode.sk

Autor: Stanislav Malega
Obchodná akadémia Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri