Deň Európy a Európske solárne dni na OA v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 13. 5. 2016 09:56

Žiaci OA v Prievidzi si zabehli do Bruselu, stihli aj Štrasburg a Frankfurt, vrátili sa do Prievidze a popritom ešte stihli aj osláviť Európske solárne dni.

Na počesť Dňa Európy dnes, 6. 5. 2016 súťažili žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi v behu na rôznych tratiach, ktoré nás symbolicky priviedli do sídiel inštitúcií Európskej únie. A tak sme bežali do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu... Pravdaže, zvolili sme si vhodnú mierku - každý zabehnutý meter predstavoval jeden kilometer. Počasie bolo ukážkové, chuť víťaziť nám nechýbala. Ocenili sme najrýchlejších bežcov, aj najmladšieho účastníka súťaže. Oficiálne výsledky behu v jednotlivých kategóriách budú uverejnené na školskej stránke.

Zároveň sme sa počas celoškolskej oslavy Dňa Európy venovali na Obchodnej akadémii v Prievidzi aj témam, týkajúcich sa využívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. V rámci kampane Európske solárne dni, ktorá trvá počas prvých dvoch májových týždňov,  sa na celom Slovensku organizuje množstvo rôznych typov podujatí a všetky sú nejako spojené so solárnou energiou. Hlavnou tematickou osou sú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Energetická budúcnosť našich detí musí stáť na obnoviteľných zdrojoch.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, chce upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov, rodičov detí na využívanie obnoviteľných zdrojov  rôznymi aktivitami o solárnej energií. Na počesť  Európskych solárnych dní sme urobili niekoľko vzdelávacích aktivít, aby sme úžasnými možnosťami solárnej energie nadchli žiakov, rodičov aj zamestnancov školy - výstavu žiackych prác, súťaž, besedu, tvorivú dielňu.

Autori: JUDr. Dagmar Majdanová a Mgr. Ivan Kadlečík


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri