Demontáž starých stĺpov verejného osvetlenia11. 8. 2015 14:03

Prievidzská mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“) iniciovala začiatkom tohto roka rokovania s poskytovateľmi telekomunikačných služieb, konkrétne s DSI DATA s.r.o., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Kinet Inštal s.r.o. a Slovak Telekom, a.s. Účelom týchto rokovaní bolo dosiahnutie dohody o demontovaní nefunkčných káblových vedení a obmedzení káblových vedení na území mesta Prievidza.

Káblové vedenia sa nachádzali na stĺpoch verejného osvetlenia a stĺpoch mestského rozhlasu, ktorých je TSMPD s.r.o. správcom. Po dosiahnutí tejto dohody mohla spoločnosť TSMPD s.r.o. začať práce na demontovaní starých a skorodovaných stožiaroch. Doposiaľ sa ich zdemontovalo približne 20 kusov. Stĺpy boli odstránené na uliciach Poľná, Veľkonecpalská a Snežienková. Podľa možností bude TSMPD s.r.o. v demontáži nefunkčných stožiarov postupne pokračovať.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri