Darcovstvo kostnej dreneLorem ipsum dolor sit amet 20. 1. 2016 14:21

Nadácia Kvapka Nádeje a Národného registra darcov kostnej drene prosí o podporu celoslovenskej charitatívnej kampane „MÁTE SLINU?“ (www.mateslinu.sk), zameranej na získanie nových darcov kostnej drene, ktorú nadácia realizuje od 11. 01. 2016 do 30. 03. 2016. Záštitu nad charitatívnou kampaňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa od svojho založenia zameriava na podporu detských hematologicko-onkologických centier, pričom od roku 2010 pomohla sumou viac ako 1 milión EUR. V roku 2015, kedy nadácia oslavuje 5. výročie svojho založenia a 20. výročie vzniku Transplantačnej jednotky kostnej drene DFNsP Bratislava, kam je naša pomoc prednostne smerovaná, sme sa rozhodli pomôcť a podporiť Národný register darcov kostnej drene, ktorý vyhľadáva darcov vhodných pre životy zachraňujúcu transplantáciu kostnej drene. Okrem finančnej pomoci, prostredníctvom určenej na zakúpenie moderného prístroja na DNA analýzy darcov pre potreby Národného registra, sme sa rozhodli zároveň pomôcť a rozšíriť databázu registra darcov formou celoslovenskej kampane.

-> Plagát kampane <-

-> Informačný leták kampane <-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri