Darcovia krvi s novými zľavami v MHD11. 7. 2017 10:10

Mesto Prievidza vychádza v ústrety dobrovoľným darcom krvi. Tí pri cestovaní v prievidzskej mestskej hromadnej doprave výrazne ušetria. Držitelia diamantovej Janského plakety a Kňazovického budú cestovať bezplatne.


Symbolicky dňom 14. júna, ktorý bol zároveň Svetovým dňom darcov krvi, začala v prievidzskej mestskej hromadnej doprave (ďalej len MHD) platiť nová tarifa pre dobrovoľných darcov krvi. Mesto Prievidza na základe dodatku ku zmluve s prepravcom MHD zmenilo tarifu, ktorá zavádza nové kategórie cestovných zliav. Držitelia bronzovej, striebornej a zlatej Janského plakety za cestovanie zaplatia po novom 0,20 €. Držitelia diamantovej Janského plakety a Kňazovického  budú cestovať v prievidzskej MHD bezplatne.

Doposiaľ mali podľa platnej tarify úľavu na cestovnom v MHD iba držitelia Janského plakety, ktorí pri platbe hotovosťou zaplatili 0,30 € a pri platbe z dopravnej karty zaplatili sumu 0,25 €. Štandardná plná suma v MHD Prievidza je 0,55 €.

Rozhodnutím výrazne znížiť cestovné pre darcov krvi a zaviesť bezplatné cestovanie v MHD Prievidza pre držiteľov diamantovej Janského plakety a Kňazovického chceme poďakovať za ušľachtilé dobrovoľnícke činy pre našu spoločnosť. Na strane druhej chceme ľudí motivovať k tomu, aby našej spoločnosti pomáhali a využívali dobrovoľné darcovstvo životne dôležitej tekutiny. Uvedomujem si, že ľudia darujú krv najmä v bojnickej nemocnici. Môžeme očakávať, že naše rozhodnutie môže prispieť aj k väčšiemu záujmu o dobrovoľné darcovstvo,“ vysvetlila dôvody zmeny tarify v MHD primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Nárok na nové zľavy pre darcov krvi budú mať cestujúci pri platbe z karty. Tú si ľudia môžu štandardne vybaviť na Autobusovej stanici v Prievidzi. „Zaplatiť bežné zľavy v autobusoch ako napríklad pre žiakov či dôchodcov je možné aj v hotovosti, avšak špeciálne kategórie zliav, ako napríklad pre darcov krvi, akceptujeme len pri platbe z cestovných kariet, a to z dôvodu, aby sa dané zľavy nezneužívali,“ vysvetlil Pavel Pařízek, dopravný riaditeľ SAD Prievidza.

Vybavenie zľavovej karty
Aby si darcovia krvi mohli uplatňovať nárok na zľavu, je potrebné získať  cestovnú zľavovú kartu alebo pretypovať súčasnú cestovnú kartu. Cestujúci môžu požiadať o vydanie karty štandardne na predpredaji v SAD Prievidza.

K vybaveniu dopravnej karty cestujúci darcovia potrebujú nasledovné náležitosti:
-    Vypísať preddefinované tlačivo - žiadanku na pridelenie cestovnej zľavovej karty.
-    Priložiť fotokópiu preukazu dobrovoľného darcu krvi. 
-    Doklad totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas )
-    Aktuálnu fotografiu

Cestovná zľavová karta bude vydaná na 5 rokov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri