Daňoví dlžníci k 31.12.201424. 2. 2015 13:55

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014 zostavený podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách a doplnení niektorých predpisov.

Zverejnení sú tí dlžníci u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla nasledovné nedoplatky:
- u právnickej osoby  1 600 €
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €
- u fyzickej osoby 160 €.
Mesto môže zoznamy zverejniť na svojom webovom sídle v I. polroku  ( do 30.6.2015 ) 

Zoznamy daňových dlžníkov sú TU


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri