Ďalšie rozšírenie zóny zákazu dodávok5. 11. 2018 12:27

Na základe pozitívnych ohlasov obyvateľov mestských časti Nové Mesto a Zapotôčky so zónou s obmedzeným státím pre vozidlá dlhšie ako 5,3 m, sa mesto Prievidza rozhodlo rozšíriť spomínanú zónu aj o ďalšie mestské časti.

V tejto fáze sa rozšíri zóna s obmedzeným státím vozidiel o časti Necpaly a Píly. Práce boli realizované zamestnancami Technických služieb mesta Prievidza v priebehu mesiacov august a september 2018. Od rozšírenia zóny s obmedzením si sľubujeme zamedziť státiu vozidiel s celkovou dĺžkou viac ako 5,3 m v predmetných lokalitách a tým zlepšiť komfort obyvateľov spomínaných mestských častí.

Foto:odkazprestarostu.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri