Ďalšie rozšírenie chodníkaLorem ipsum dolor sit amet 30. 7. 2015 12:50

Chodník na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici bude rekonštruovaný vo svojej dĺžke v ďalších dvoch etapách.


Oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi pripravuje akciu: Obnova časti chodníka cintorín – Mariánska ulica v Prievidzi. V týchto dňoch sa finalizujú projekčné časti tejto významnej finančnej investície. Predmetom prác je obnova chodníka na cintoríne v Prievidzi, v rozsahu druhá časť 2. etapy v dĺžke od 150 m – do 190 m a celá 3. etapa v dĺžke od 190 m do 310 m podľa spracovanej projektovej dokumentácie.

V rámci uvedených prác je naplánované aj odstránenie existujúcich vrstiev chodníka, úprava podložia, nanesené nové vrstvy podložia a následné osadenie betónovej dlažby. Predpokladaná hodnota týchto prác predstavuje čiastku 55 836,11- € bez DPH.

Prvá etapa opráv chodníka na cintoríne bola realizovaná počas mesiaca október 2014. Prvá časť druhej etapy opráv bola ukončená ku koncu roka 2014, v ktorej bol chodník opravený v dĺžke 50 m. Opravy chodníka museli byť zaradené do viacerých etáp z dôvodu finančnej náročnosti diela a značnej dĺžky celého chodníka ktorý rozdeľuje hlavný cintorín pozdĺž celej dĺžky na dve hlavné časti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri