Ďalšie opatrenie TIS naplánované12. 2. 2016 11:16

Samospráva mesta Prievidza pripravuje aplikovať ďalšie z opatrení Transparency International Slovensko (ďalej len TIS). Radnica plánuje zverejňovať majetkové priznania poslancov MsZ.

V rámci budovania otvorenej a transparentnej samosprávy mesta Prievidza pribudne ďalšia novinka vo fungovaní mesta. V tomto roku plánuje samospráva spustiť zverejňovanie majetkových priznaní poslancov MsZ a primátorky mesta.


Z auditu TIS v roku 2010 boli v politike etickej infraštruktúry a konfliktu záujmov volených predstaviteľov mesta navrhnuté viaceré odporúčania. Z auditu TIS vyplýva pre mesto Prievidza predkladať majetkové priznania primátorky a poslancov a zverejňovať dokumenty na internetovej stránke mesta. Tento krok je ďalším opatrením zvýšenia transparentnosti po tom, čo bol zavedený Etický kódex voleného predstaviteľa mesta.  Predmetný zámer bude bodom rokovania na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.


Implementáciou navrhovaných opatrení a rešpektovaním etického kódexu sa volení predstavitelia mesta, teda primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, snažia prehlbovať dôveru medzi obyvateľmi mesta Prievidza a volenými zástupcami.

Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení, verejnosti skôr známy ako program Transparentné mesto. V súčasnosti prievidzská samospráva dokončuje implementáciu opatrení do praxe. Opatrenia sa realizujú napríklad dopĺňaním interných smerníc, vydávaním  nových všeobecne záväzných nariadení, etických kódexov alebo zverejňovaním nových informácií na webovej stránke mesta Prievidza.

Výsledky posledného hodnotenia nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri