Ďalšie lokálne opravy chodníkov20. 3. 2014 10:03

V spolupráci s mestskou spoločnosťou Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) boli od začiatku roka 2014 v Prievidzi opravené viaceré úseky chodníkov podľa požiadaviek obyvateľov.

Od začiatku roka sa s ohľadom na poveternostné vplyvy a finančné možnosti rozpočtu   realizujú ďalšie lokálne opravy chodníkov. Do týchto dní opravila mestská spoločnosť SMMP chodník na úseku troch vstupoch do bytového domu na Vnútornej ulici, konkrétne vstupy 20,22. 24 a časť chodníka na Šumperskej ulici. V najbližších dňoch sa začne s realizáciou opráv chodníka na sídlisku Píly na Trhovej ulici vchody 5,7,9,11, v tomto prípade už boli práce objednané u mestskej spoločnosti SMMP. 

V jarných mesiacoch ďalšie opravy
V jarných mesiacoch po spustení  technológie obalovačky asfaltových zmesí budú opravené niektoré výtlky a nerovnosti na chodníkoch s asfaltovým povrchov. V spolupráci s mestskou spoločnosťou SMMP a VPP pracovníkov bol odstránený liaty asfalt z chodníkov na Ul. J. Matušku. Životnosť liatych asfaltov je podľa odborných stanovísk veľmi malá a po určitom období potrebuje výmenu. Na viacerých miestach v Prievidzi je liaty asfalt bez opravy alebo výmeny celé desaťročia, čím  kvôli značným nerovnostiam spôsobuje problémy v pohybe chodcom.

V najbližších dňoch bude ukončený a vyhodnotený prieskum trhu na projektovú dokumentáciu opravy chodníka na Mierovom námestí od predajne Lidl k železničnému mostu. Po spracovaní dokumentácie a po vydaní stavebného povolenia  bude chodník opravený.

Mesto Prievidza vedie podrobnú databázu požiadaviek, ktoré sumarizuje počas stretnutí vedenia mesta s obyvateľmi, počas stretnutí jednotlivých výborov volebných obvodov, prostredníctvom projektu Odkaz pre starostu alebo obhliadkou chodníkov prostredníctvom odborných zamestnancov MsÚ a SMMP. V závere minulého roka boli lokálne opravené alebo novovybudované chodníky z Poľnej na Veľkonecpalskú, chodník medzi KINEKUSom a autobusovými zástavkami, resp. Kauflandom, chodník vedľa bývalej predajne GEKA na Bojnickej ceste.

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri