Ďalšie kolo testovania bude v Hradci a Malej Lehôtke19. 11. 2020 08:46

Ústredný krízový štáb schválil štvrté kolo testovania, bude dobrovoľné a týkať sa má celkovo 458 miest a obcí. V Prievidzi bude realizované testovanie v kultúrnych domoch v mestských častiach Hradec a Malá Lehôtka.

Ústredný krízový štáb odporučil v dňoch 21. – 22. novembra 2020 realizovať ďalšie kolo plošného testovania vo vybraných obciach a mestách, v ktorých bola pozitivita testovania v poslednom vykonanom testovaní vyššia ako jedno percento. Štvrté kolo testovania bude prebiehať v čase od 8:00 do 20:00 h. Testovanie bude dobrovoľné, z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké obmedzenia. Osoby, ktoré sa ho nezúčastnia, nebudú mať nijako limitovaný pohyb oproti osobám, ktoré sa ho zúčastnia.

Od 15. novembra 2020 nie je nutné preukazovať sa certifikátom s negatívnym výsledkom, nakoľko uznesenie obmedzujúce slobodu pohybu prestalo platiť.
 

Budova - adresa Miestnosti v objektoch - navigácia
1. Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45 Dom kultúry
2. Dom kultúry Hradec , Ul. 1. mája 17 Dom kultúry


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri