Ďalšie investície do Kultúrneho domu v Malej LehôtkeLorem ipsum dolor sit amet 30. 3. 2020 13:14

V týchto dňoch mesto Prievidza v súlade s výsledkom verejného obstarávania podpísalo zmluvu o dielo so Správou majetku mesta Prievidza, s.r.o., na základe ktorej bude realizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome Malá Lehôtka.

Rozsah prác spočíva v rekonštrukcií pánskych a dámskych sociálnych zariadení, pričom sa jedná o demontáž zariaďovacích predmetov, vybúranie vnútorných obkladov, odstránenie dlažieb a opravu omietok. Zároveň sa zrealizuje doplnenie a úprava vnútornej kanalizácie a vodovodného potrubia, úprava elektroinštalácie a vybavenie novými zariaďovacími predmetmi. Celková výška rekonštrukčných prác predstavuje 9 660,52 eur.

„Teší ma, že investície v mestských štvrtiach Prievidze pokračujú aj v roku 2020. V uplynulom období boli ukončené rekonštrukcie striech kultúrnych domov vo Veľkej Lehôtke, Malej Lehôtke a v Hradci v celkovej výške takmer 137 tisíc eur. V priebehu dvoch rokov sa tak jedná už o druhú veľkú investíciu do Kultúrneho domu v Malej Lehôtke,“ upresnila Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri