Ďalšia výstavba bytov v Necpaloch9. 4. 2014 14:26

Dňa 10. februára 2014 bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie na stavbu „Výstavba nájomných bytov – 2 x 12 BJ a inžinierske siete, Gazdovská ulica  Prievidza“ .  V tomto projekt ide o identické stavebné jednotky akým je susedný bytový dom na Gazdovskej ulici 9 – 11 a ktorý bol skolaudovaný ku koncu roka 2013. S výstavbou sa začína v týchto dňoch.

Stručný popis stavby
Ide o bytový dom s označením SO 01 - Bytový   dom -2x12 bytových jednotiek – štvorpodlažný  objekt obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, pozostávajúci z dvoch identických častí - sekcií s 12 - bytovými jednotkami a s dvoma samostatnými vstupmi. 
Na prízemí domu v každej sekcii sú navrhnuté tri bytové jednotky:
•    jeden 2 – izbový byt (spálňa, samostatné WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa spojená s obývacou izbou),
•    jeden 1 – izbový  byt (chodba, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa spojená s obývacou izbou), 
•    jeden  1 - izbový  byt (chodba, spoločné WC s kúpeľňou, kuchyňa spojená s obývacou izbou),
V rámci objektu sú spoločné priestory: výmenníková stanica, podschodiskový priestor, pivničný priestor (priestor CO), pivnica – kočikáreň (priestor CO), technická miestnosť (na umiestnenie elektromerov), závetrie a zádverie, ktoré pokračuje chodbou ku schodisku.

Na II. -  IV. poschodí  sú navrhnuté tri bytové jednotky, dispozične riešené ako 2-izbový,  3-izbový a 1-izbový byt. V každom z týchto bytov je navrhnuté  samostatné WC, kúpeľňa, loggia a priestranná miestnosť, v ktorej je spojená kuchyňa s jedálenským kútom a obývacia izba. V 2-izbových a 3-izbových bytoch je navyše chodba, spálňa, poprípade detská izba.

Záujem verejnosti o byty je veľký, čo potvrdila aj primátorka mesta Katarína Macháčková. Ako uviedla „po vybudovaní prvej bytovej jednotky v časti Necpaly, sme sa pustili do budovania ďalších bytov. Záujem verejnosti je enormný. Projekt výstavby bytov prostredníctvom dotácie cez Štátny fond rozvoja bývania poznáme z okolitých obcí okresu Prievidza. Tento systém sa osvedčil a my sme radi, že mladým rodinám budeme vedieť poskytnúť adekvátnu možnosť ubytovania.“

Podľa schváleného územného plánu zóny Necpaly je pre územie určené na zastavanie navrhnuté využitie pre Kompaktnú blokovú zástavbu bytových a polyfunkčných domov, výškového zónovania v troch až päť nadzemných podlažiach. Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom zóny Prievidza – Necpaly a spĺňa stanovené zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov v časti Necpaly.

S výstavbou bytového domu sa počítalo už  pri schvaľovaní územného plánu zóny dňa 29.7.1998. V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa územný plán zóny spracúva pre vymedzenú časť obce,  pričom  ustanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri