Ďalšia verejná dražba bytu28. 3. 2012 08:35

Mesto Prievidza ide opäť predávať  byt vo verejnej dražbe. Ak máte záujem stačí sa zúčastniť  dražby.


Predmet dražby: 1-izbový byt  -  Veľkonecpalská  ul. 81/4, Prievidza
Dátum konania dražby: 30.04.2012
Čas otvorenia dražby: 10:00 h
Miesto konania dražby: Mestský úrad  v Prievidzi - zasadačka prednostu  (I. posch.), Námestie slobody  č. 14, 971 01 Prievidza
Najnižšie podanie: 15 890,00 €
Minimálne prihodenie: 250,00 €
Výška dražobnej zábezpeky: 1 500,00 €
Obhliadky predmetu dražby:

11.04.2012 o 10.00 h – 11.00 h

18.04.2012 o 10.00 h – 11.00 h

Bližšie informácie je možné získať v právnej kancelárii mesta v Mestskom dome v Prievidzi na Námestí slobody č.  6, č. tel. 046/5179520.

Mesto začiatkom roka 2012 odpredávalo byty formou verejnej dražby. Takýmto spôsobom sa byty dostali do súkromného vlastníctva  skutočným záujemcom transparentným spôsobom.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe ico_pdf_46

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri