Ďalšia etapa rekonštrukcie Sochy sv. Jána Nepomuckého ukončená4. 11. 2020 15:17

Začiatkom októbra bola ukončená ďalšia etapa reštaurátorských prác na projekte „Socha na pilieri sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 878/1-2, Prievidza, Ulica A. Hlinku pred Kláštorom piaristov v Prievidzi“.

Počas tejto fázy akademický sochár Dušan Hagara, zreštauroval spodný podstavec piliera. Mesto Prievidza pristúpilo k tejto rekonštrukcii s podporou Ministerstva kultúry SR,  ktoré mu poskytlo dotáciu vo výške 1500€ zo svojej rozpočtovej kapitoly na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Aj prostredníctvom tejto spolupráce môže Mesto Prievidza naďalej pokračovať v obnove kultúrnych pamiatok na svojom území.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri