Ďalší zdroj informácií pre obyvateľov miest10. 8. 2021 10:46

Za dôležitú súčasť prípravy na tretiu vlnu epidémie COVID 19 považuje Únia miest Slovenska dostatok prístupných informácii pre obyvateľov o tom,  aký je stav zaočkovanosti v ich meste, obci, okrese.

Únia miest Slovenska, v spolupráci s  Banskobystrickým samosprávnym krajom, v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA iniciovala vytvorenie informačného portálu, ktorý by obyvateľom Slovenska takéto informácie v pravidelných intervaloch poskytoval.
Za aktívnej podpory Ministerstva zdravotníctva, bol na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR, dnes informačný portál sprístupnený verejnosti. Portál bol vytvorený bez akejkoľvek finančnej podpory. Aktuálne údaje o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí nájdete na https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta. Veríme, že aj tieto informácie pomôžu obyvateľom orientovať sa v svojom okolí ako súčasť prevencie proti ochoreniu Covid 19.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri