Ďalší úsek R2 sa má stavať v roku 2015Lorem ipsum dolor sit amet 14. 3. 2013 15:11

Primátorka mesta Prievidza prijala 13. marca pozvanie na pracovné stretnutie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. S generálnym riaditeľom Sekcie cestnej dopravy pozemných komunikácií Mgr. Michalom Halabicom diskutovala o aktuálnom stave budovania rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Prievidzou a obchvatu Prievidze.

„Pán Halabica prisľúbil urýchlené budovanie rýchlostnej cesty R2 podľa stanoveného plánu nielen na úseku Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad Bebravou), na ktorom sa majú začať stavebné práce v letných mesiacoch tohto roka, ale aj na ďalšom úseku Mníchova Lehota – Ruskovce. Má byť dodržaný v súčasnosti platný harmonogram, podľa ktorého sa so začatím stavebných prác na úseku ráta v roku 2015. Na tieto dva úseky je zabezpečené aj finančné krytie,“ uviedla Macháčková.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má záujem aj o urýchlenie prípravných prác na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty. „S pánom generálnym riaditeľom sme sa zhodli sme sa na tom, že ich finančné krytie môže byť zabezpečené prostredníctvom eurofondov v rámci Operačného programu Doprava. Zatiaľ však nie sú známe kritériá programovacieho obdobia v rokoch 2014 – 2020. Pán riaditeľ ma ubezpečil, že bude osobne upozorňovať na dôležitosť budovania R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Podľa jeho slov je pri súčasnom rozpracovaní príprav predmetných úsekov veľká nádej, že budú do nového operačného programu zahrnuté,“ povedala primátorka Prievidze.

Okrem budovania cesty R2 bola témou rokovania aj výstavba obchvatu mesta Prievidza. „Veľmi milo ma prekvapil profesionálny a odborný prístup pána Halabicu, ktorý bol detailne informovaný o stave prípravy stavby obchvatu Prievidze. Potvrdil mi termíny harmonogramu výstavby I. etapy, druhej stavby obchvatu, podľa ktorého sa má so stavebnými prácami začať koncom roka 2014,“ uviedla Macháčková, pričom zdôraznila, že ministerstvo dopravy potvrdilo plánované aktivity Slovenskej správy ciest ako investora stavby na tento rok. Pracovať sa má najmä na výkupoch pozemkov pod plánovanou stavbou.

Primátorka sa s generálnym riaditeľom Sekcie cestnej dopravy pozemných komunikácií dohodla na ďalšom stretnutí, ktoré sa uskutoční približne o pol roka. „Som presvedčená, že naša petícia za urýchlené budovanie rýchlostnej cesty R2 má veľký význam. Svedčí o tom aj zvolanie tohto pracovného stretnutia. Naďalej sa budem v tejto veci osobne angažovať a zastupovať požiadavky obyvateľov Prievidze a celého Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ dodala na záver primátorka Prievidze.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri