Dajte si skontrolovať kvalitu vody bezplatneLorem ipsum dolor sit amet 17. 3. 2014 08:05

Stredoslovenská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. prichádza aj v tomto roku pri príležitosti Svetového dňa vody s ponukou bezplatnej analýzy pitnej vody. Ponuka je v Prievidzi určená pre prvých 100 záujemcov a týka sa pitnej vody z individuálnych zdrojov.

Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd, a to -  v Banskej Bystrici, Prievidzi  a v Lučenci (kontakty nájdete na www.stvps.sk).
Dňa 21. 3. 2014 je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorku vody odoberať po odpustení vody (min. 2 minúty).
V prípade záujmu kontaktujte zodpovedné osoby v laboratóriách pitných vôd, ktoré sú najbližšie k Vášmu bydlisku.

Laboratórium PV Prievidza - kontaktná osoba Ing. Šramková Darina,  tel: 048/4327 313
(100 vzoriek vody)

Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a Ďalšími zainteresovanými organizáciami zameria svoju pozornosť na prepojenie vody a výrobu energie. Svetový deň vody 2014 sa zameriava na podporu vytvárania politických nástrojov a prierezových rámcových projektov či aktivít prepajájucich rôzne sektory, ktoré povedú k energetickej bezpečnosti a k udržateľnému užívaniu vodných zdrojov v rámci udržateľnej ekonomiky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri