Cyklistická Cyrilometodská púť do NitryLorem ipsum dolor sit amet 14. 6. 2013 22:50

V dňoch 4. a 5. júla sa uskutoční 13. ročník cyklistickej Cyrilometodskej púte mladých a duchom mladých do Nitry.

Z Prievidze vyrazia účastníci do Žabokriek, kde sa stretávajú s ďalšími cyklistami, ktorí štartovali v Bánovciach nad Bebravou a v Nemšovej. Odtiaľ pelotón smeruje do Nitry.

Odchod z Prievidze je 4. júla o 8.30 h od piaristického kostola. Príchod do Nitry je naplánovaný na 16.30 h. V Nitre je pripravené ubytovanie i ďalší program.

Pelotón sa presúva za každého počasia a za plnej dopravnej prevádzky. Sprievod mu bude robiť vozidlo polície, vozidlo na prepravu batožiny, servisné a zdravotné vozidlo. Pelotón bude po celej dĺžke lemovaný usporiadateľmi v reflexných vestách.

Podrobné informácie sú k dispozícii na www.cyklo-put.webnode.sk alebo na tel. čísle 0908224210 (Peter Kohút).


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri