Cvičí celá rodinaLorem ipsum dolor sit amet 2. 1. 2020 14:22

Ako už tradične v predvianočnom čase usporiadala v mestskej športovej hale Olympia pri OK Prievidza v spolupráci s  komisiou športu a voľnočasových aktivít pri  MsZ v Prievidzi a neziskovou organizáciou Orchidamos Prievidza športové podujatie z projektu "Dotkni sa hviezd " pod názvom  "Cvičí celá rodina " .

Podujatie otvorila predsedníčka a cvičiteľka Olympie Jitka Hejtmánková privítaním všetkých prítomných cvičencov aj divákov a oboznámila ich s programom.
Ako každý rok začiatok patril deťom z MŠ P.Benického pod vedením pani riaditeľky Renatky Szeghoovej ,ktorí  predviedli krásne vianočné pásmo piesní,básní a tančekov a za svoj výkon  boli odmenené úsmevom a srdečným potleskom všetkých prítomných.
Program pokračoval mikulášskym aerobikom pod vedením cvičiteľky Jitky , do cvičenia sa zapojili členky Olympie zo svojimi vnúčencami ,deti ,rodičia a starí rodičia širokej verejnosti, a to všetci v mikulášskych čiapkách  pri populárnej hudbe.
Po krátkej prestávke na občerstvenie program pokračoval cvičením vo dvojiciach s náčiním - tyčami ,kde spolu cvičil dospelý a  dieťa  opäť s cvičiteľkou Jitkou a po odovzdaní náčinia všetci vytvorili kruh ,v ktorom si spoločne zacvičili a zabavili sa.
Počas celého športového podujatia panovala  v telocvični veselá  a srdečná nálada.
Najkrajší bol záver cvičenia ,keď boli všetky deti odmenené hračkami a sladkosťami , ich radosť a  krásne žiarivé očká boli našou odmenou za usporiadanie tohto veľmi vydareného podujatia.

Program ukončila cvičiteľka Jitka poďakovaním mestu Prievidza a nadácii Orchidamos za finančnú podporu na zakúpenie darčekov a občerstvenia pre deti ,taktiež poďakovala za účasť všetkým deťom, rodičom, starým rodičom a členkám Olympie a popriala im krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa rodinných,osobných a pracovných úspechov v roku 2020  a pozvala ich o rok na ďalší ročník podujatia " Cvičí celá rodina ".


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri