Cvičí celá rodinaLorem ipsum dolor sit amet 14. 12. 2018 08:46

Olympia pri Olympijskom klube Prievidza za spolupráce mesta Prievidza a neziskovej organizácia Orchidamos posledné športové podujatie v tomto roku z projektu Dotkni sa hviezd pod názvom: "Cvičí celá rodina ".

Podujatie otvorili deti z MŠ P. Benického  pod vedením pani riaditeľky Renatky Szeghoovej  veľmi milým vianočným vystúpením.

Podujatie oficiálne otvorila Jitka Hejtmánková predsedníčka a cvičiteľka Olympie svojim príhovorom,v ktorom privítala všetkých prítomných,či už tých ,ktorí si prišli zašportovať alebo tých,čo prišli povzbudzovať svojich rodinných príslušníkov a oboznámila ich s ďalším programom.

Ďalej program pokračoval pod vedením cvičiteľky Jitky nenáročným spoločným aerobikom,cvičením s tyčami a loptami vo dvojiciach a v zábavnom kruhu.
Na žinenkách  zápasníckej telocvični si spolu zacvičili a zašantili  deti predškolského a školského veku,súrodenci,mamičky,tety, babičky,priateľky.Počas celého podujatia panovala medzi prítomnými milá a srdečná atmosféra.

Nakoniec sa prezentovali pod vedením cvičiteľky Jitky  aj cvičenky  Olympie s pódiovou skladbou "Džingl".

Na závere podujatia sa rozžiarili prítomným deťom očká ,pretože boli všetky odmenené za svoj úžasný výkon hračkami, športovými potrebami a sladkosťami.
Celé veľmi vydarené podujatie ukončila cvičiteľka Jitka poďakovaním všetkým prítomným za  krásne spoločne strávené predvianočné chvíle a popriala ich rodinám pokojné a požehnané vianočné sviatky.

Veľké ďakujem patrí mestu Prievidza za finančný príspevok,čo ocenili svojim úprimným úsmevom a poďakovaním všetky obdarované deti.

text: J. Hejtmanková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri