Cvičenky Olympie opäť roztlieskali PrahuLorem ipsum dolor sit amet 13. 4. 2017 10:12

Členky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza usporiadali v dňoch 24.3. - 26.3 2017 zájazd do ČR do Prahy,kde sa zúčastnili na Festivale pódiových skladieb a prehliadky Aerobik team.

Na súťaži sa zúčastnilo 45 skladieb všetkých vekových kategórií od predškolského veku až po seniorov.Naša pódiová skladba s loptou /v návleku / pod názvom "Roztancované  okamihy" autorky Jitky Hejtmánkovej,mala veľký úspech, získala zlatý pohár a ocenenie za choreografiu a prevedenú kompozíciu s originálnym náčiním.
Cvičenky Olympie vzorne reprezentovali naše mesto a Slovensko nielen vynikajúcim cvičením a spoločenským vystupovaním,ale aj nosením športového oblečenia s emblémom nášho mesta a Olympijského klubu.
Prahu si užili plnými dúškami navštívili aj muzikál Mefisto v divadle Hybernia.
Počas celého pobytu v Prahe panovala výborná nálada,nadviazali sa nové kontakty a Olympia dostala pozvanie na ďalší ročník súťaže.

text: členky Olympie

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri