CVČ opäť pripravuje denné taboryLorem ipsum dolor sit amet 23. 3. 2018 10:42

Centrum voľného času v Prievidzi aj na toto leto pripravilo pre deti od 6 rokov niekoľko denných táborov.

Prihlásiť ich môžete vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku
podľa denného tábora, ktorý si vyberiete, v pracovných dňoch v kancelárii centra do 12.00 hod, popoludní do 20.00 hod na informáciách na prízemí centra, do konca mája 2018. O zaplatení vám bude vydaný doklad.

V cene sú zahrnuté všetky poplatky (poistenie, strava, vstupenky, cestovné, materiál a pod.) Do zoznamu detí je dieťa zaradené až po uhradení poplatku. Ponuka platí pre deti mesta Prievidza aj iných obcí. Počet miest je obmedzený.

prihláška tu:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri