Cudzincov v Prievidzi spojil projekt BUKLorem ipsum dolor sit amet 27. 3. 2015 11:27

Vo štvrtok 26.3.2015 sa v zasadačke Mestského úradu v Prievidza konal Informačný deň pod názvom „ Prievidza pre všetkých“, ktorý zorganizovalo Mesto Prievidza v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.

Cieľom podujatia  bolo oboznámenie sa s projektom BUK: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej  územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky“. Cieľom bolo zvýšenie povedomia o živote štátnych príslušníkov tretích krajín v našom meste.  Informačného dňa sa zúčastnili riaditelia ZŠ a MŠ, príslušníci tretích krajín žijúci v našom meste, experti zo Združenia miest a obcí Slovenka, z Centra pre výskum etnicity a kultúry a z Ligy za ľudské práve.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri