CPK - Centrum prvého kontaktu pre závislé osoby8. 3. 2010 12:04
Informačné centrum mladých Prievidza organizuje bezplatné a anonymné konzultácie na tému “Závislosť” počas poradenských dní, ktoré sú určené mladým ľuďom vo veku do 30 rokov a mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, tiež ich rodičom a príbuzným.
Budeme radi, ak Centrum prvého kontaktu navštívia aj mladí ľudia, ktorí majú otázky a hľadajú odpovede a bližšie informácie v danej problematike.

Konzultácie budú prebiehať pod vedením

p.
Mariána Daubnera - laický poradca v oblasti závislosti na drogách, alkohole a gemblingu v spolupráci s členmi Klubu abstinujúcich priateľov Prievidza.

Kedy: každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Kde:
Informačné centrum mladých Prievidza, Tenisová 25, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 91 88
E-mail: prievidza@icm.sk
www.icm.sk

Táto aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Mesta Prievidza.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri