Testovanie na COVID-19: Zoznam odberných miest4. 2. 2021 13:54

Mesto Prievidza vytvorí aj počas víkendu 6. a 7. februára 2021 spolu 15 odberných miest na testovanie obyvateľstva na COVID-19. Len dve z nich budú fungovať v režime bez rezervácie, na všetký ostatné je potrebné sa rezervovať cez stránku Bookio.sk. V nedeľu 7. februára bude k dispozícii 11 odberných miest.

Potrebujete sa dať otestovať?

Aktualizácia 5.2.2021 o 21:45: Vláda SR schválila uznesenie č. 77/2021, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára, s uvedením množstva výnimiek. Okres Prievidza v súlade so systémom COVID AUTOMAT je podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 v treťom stupni varovania.

Bez potreby negatívneho testu je možné vychádzať v zásade v situáciách, v ktorých to bolo možné aj v uplynulých 2 týždňoch - napríklad:
- pri ceste na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb,
- pri ceste do zdravotníckeho zariadenia, vo vymedzených prípadoch,
- pri ceste do lekárne a na vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
- pri ceste na pohreb,
- pri ceste na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť.
Všetky podrobnosti sú uvedené v Uznesení Vlády SR č. 77/2021.

Na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť je s účinnosťou od stredy 10. februára 2021 v rámci okresu Prievidza potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie staršími ako 7 dní.

Od úvodu budúceho týždňa nebude na základe rozhodnutia okresného krízového štábu pre zlú epidemiologickú situáciu spustená prezenčná výuka v školách okresu Prievidza. Negatívny test nie starší ako 7 dní teda budú potrebovať len zákonní zástupcovia detí rodičov kritickej infraštruktúry a ďalších, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu, pre ktorých budú prevádzkované MŠ a ŠKD v špeciálnom režime, a zamestnanci týchto školských zariadení.

Preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní je potrebné aj na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky.

Najviac 7 dní starým testom je potrebné sa preukázať aj:
- pri ceste na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR, ceste na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov;
- pri ceste na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a ceste späť,
- pri ceste na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa príslušnej legislatívy,
- pri ceste osoby na najbližší zberný dvor a ceste späť
- pri ceste osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť
- pri ceste dieťaťa a jeho sprievodu do školy (svoj test musí mať dieťa od II. stupňa ZŠ)
- pri ceste na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu a cestu späť.

Potreba preukázať sa negatívnym testom neplatí pri všetkých výnimkách pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sú proti nemu zaočkované, alebo podstúpenie testu nedovoľuje ich zdravotný stav, a majú príslušné doklady s určenou dobou platnosti.

V nedeľu len do 17:00

Mesto Prievidza vytvorí aj počas víkendu 6. a 7. februára 2021 na testovanie obyvateľstva na COVID-19 spolu 15 odberných miest.

V sobotu 6.2.2021 budú všetky odberné miesta v prevádzke od 8:00 do 19:00 s prestávkou 12:00 - 12:45. Posledný ster sa realizuje vždy 20 minút pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného miesta. Len dve odberné miesta v sobotu boli bez rezervácie, na všetky ostatné bolo potrebné sa rezervovať cez stránku Bookio.sk. Rezervácie už boli uzatvorené. Ďalších záujemcov o testovanie odberné miesta vybavia len ak to ich kapacita umožní. Prednosť vždy majú rezervovaní záujemcovia o testovanie.

V nedeľu 7.2.2021 už nebudú v prevádzke štyri odberné miesta: v Malej Lehôtke, na Ciglianskej ceste a v Gymnáziu V. B. Nedožerského. Zvyšných 11 odberných miest ostáva v prevádzke.

Počas oboch víkendových dní bude otvorené v čase od 8:00 do 16:00 aj MOM v budove Hotela Magura, ktoré záujemcovia tiež môžu využiť na testovanie.

Nezabudnite si pred príchodom na odberné miesto pripraviť občiansky preukaz a telefónne číslo.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Zoznam odberných miest

Odberné miesta, ktoré budú v prevádzke v sobotu 6.2.2021 (8:00 - 19:00 s obednou prestávkou) a v nedeľu 7.2.2021 (8:00 - 17:00 s obednou prestávkou):

OM03 - ZŠ S. Chalupku č. 12 - vestibul školy
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM04 - ZŠ S. Chalupku č. 14 - vestibul školy, telocvičňa
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM05 - ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – telocvičňa, odberný tím A
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM06 - ZŠ s MŠ Ul. Dobšinského č. 5 – telocvičňa, odberný tím B
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM07 - CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – šatne pri telocvični, odberný tím A
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM08 - CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14 – hlavný vchod, odberný tím B
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM11 - SOŠ T. Vansovej Prievidza, Lúčna č. 2, budova školy
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM12 - Športová hala, Bojnická cesta, južná tribúna
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM13 - Športová hala, Bojnická cesta, severná tribúna
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM14 - Športová hala, Bojnická cesta, vestibul športovej haly
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM15 - ZŠ Ul. P. J. Šafárika č. 7, telocvičňa
S rezerváciou cez Bookio.sk

Odberné miesta, ktoré budú v prevádzke len v sobotu 6.2.2021 (8:00 - 19:00 s obednou prestávkou):

OM01 - Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – A - Hlavný vchod
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM02 - Gymnázium V.B.N., Ul. M. Slovenskej č. 16 – B - Vedľajší vchod
S rezerváciou cez Bookio.sk

OM09 - Dom kultúry Malá Lehôtka, Ul. F. Hečku 45
Bez rezervácie.

OM10 - Ciglianska cesta 8, dva prízemné byty
Bez rezervácie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri