COVID- 19 opatrenia a zákazy v Prievidzi16. 3. 2020 09:14

V Prievidzi sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zaviedli nasledovné opatrenia  a zákazky zo strany mesta Prievidza a príspevkových organizácií mesta Prievidza.

MHD v Prievidzi: v záujme ochrany zdravia informujeme cestujúcich, aby nevstupovali do vozidiel MHD bez použitia rúška, prípadne šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy. Platí absolútny zákaz vstupu osobám bez rúšok alebo iných ochranných pomôcok do autobusov MHD. Počnúc dňom 17.3. budú autobusy MHD jazdiť vo víkendovom režime.

Mestský úrad: Mestský úrad v Prievidzi je pre verejnosť uzavretý od 16. marca do odvolania. Obyvatelia a klienti môžu jednotlivú agendu vybaviť telefonicky alebo e-mailom. Kontakty na zamestnancov nájdete TU: /www.prievidza.sk/samosprava/struktura-a-zamestnanci-msu/ Neodkladné prípady, ako sú napríklad úmrtia alebo agenda Matričného úradu, bude vybavovaná individuálne zodpovedným pracovníkom.

Matrika: Pri vybavovaní neodkladných záležitostí na Matričnom úrade – MsÚ sú občania povinní vopred kontaktovať matričný úrad telefonicky a pri osobnom kontakte mať nos a ústa prekryté rúškom. Matričný úrad bude ku každej neodkladnej matričnej udalosti pristupovať individuálne a s osobitným prístupom. Neodkladné matričné udalosti sú :
- úmrtie,
- narodenie dieťaťa v domácom prostredí,
- prijatie skoršieho priezviska po rozvode do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozvodu, a to len -  v prípade,  ak už plynie žiadateľovi 3-mesačná lehota,
- určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, a to len v prípade, ak  termín pôrodu je v krátkom časovom horizonte.

Občianske obrady: Počnúc pondelkom 16.marca môžu byť svadby len v prítomnosti snúbencov a svedkov. Opatrenie platí do odvolania. Opatrenie platí do odvolania.

Správa cintorínov a pietnych služieb: správca cintorínov informuje, že je obmedzená účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch. Pietneho aktu sa môže zúčastniť len najbližšia rodina aj to len v počte do 10 ľudí. Pozostalí musia mať ochranné rúško alebo iné ochranné pomôcky. Žiadame známych, priateľov, susedov a bývalých kolegov zosnulých, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov. Do odvolania sa využíva len možnosť rozlúčky  „cez sklo“  vo výstavnej sieni.

Mestské orgány: ruší sa rokovanie poradných orgánov mesta ako sú komisie Mestského zastupiteľstva a zasadnutie Mestskej rady počnúc dňom od 16.3.2020 až do odvolania.

Organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií: Kultúrne a spoločenské stredisko, v termíne od 10.3.2020 do 31.3.2020, ruší všetky kultúrne a spoločenské akcie ako aj podujatia a akcie menšieho charakteru vo všetkých zariadeniach, ktoré má v správe. Informácie o vrátení vstupeniek nájdete TU.

Šport a športoviská: zavretá je Mestská plaváreň, Zimný štadión. Prosíme verejnosť a to hlavne rodiny s malými deťmi, aby nenavštevovali detské ihriská, športoviská. Platí zákaz využívania detských ihrísk a športovísk. Ihriská budú v najbližších hodinách opáskované. Mestská polícia bude v tejto súvislosti situáciu na ihriskách monitorovať.

Zariadenie pre seniorov: V Zariadení pre seniorov (ZpS) bol ukončený výdaj stravy pre ľudí z externého prostredia. Rovnako bol ukončený výdaj obedov v centrálnej jedálni ZpS. Obedy sa vydávajú klientom priamo na izbách.

Seniori a pomoc osamelo žijúcim ľuďom: Mestský úrad spúšťa telefónnu linku určenú predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia na  nej dostanú aktuálne informácie o opatreniach v meste Prievidza. Na telefónne číslo je možné volať v čase od 7.00 h do 18.00 h tel.: 0904 752 669.

Mesto Prievidza môže zabezpečiť nákupy pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na tel. čísle: 0904 752 624. Viac informácií nájdete TU:

Školstvo: Všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, to znamená základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času, sú uzatvorené. Prevádzka bola prerušená od piatka 13. marca 2020.

Zber odpadov a Zberný dvor odpadov: Zberňa odpadov Prievidza je zatvorená od 14.3.2020 (sobota) až do odvolania (minimálne do 31.3.2020). Počnúc dňom 23.marec sa ruší zber odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a zber biologicky rozložiteľných odpadov – konáre. Vyzývame verejnosť, nevynášajte odpady na jednotlivé stanovištia. V tejto súvislosti informujeme, že je zrušené aj jarné upratovanie Prievidze, ktoré bolo naplánované na 4. apríla.