Covid 19: Mestský úrad bude pre verejnosť zatvorený27. 10. 2020 12:14

Vzhľadom na uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. 10. 2020  o obmedzení pohybu  a v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu oznamujeme verejnosti, že od 28.10. 2020 až do odvolania je MsÚ v Prievidzi pre verejnosť uzatvorený.

Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú a vykonávajú pracovnú činnosť. Vaše požiadavky budú zamestnancami kancelárií riadne riešené a vybavované, prednostne telefonicky, prostredníctvom pošty a  e-mailom. Kontakty na zamestnancov úradu sú TU.

Informácie: 046/ 517 91 11, 046/5179 110

Matrika vybavuje len neodkladné záležitostí.
Neodkladné matričné udalosti sú :
- úmrtie,
- narodenie dieťaťa v Prievidzi - v domácom prostredí,
- prijatie skoršieho priezviska po rozvode do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozvodu, a to len  v prípade,  ak už plynie žiadateľovi 3-mesačná lehota,
- určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k nenarodenému dieťaťu, a to len v prípade, ak termín pôrodu je v krátkom časovom horizonte.
Občania sú povinní vopred telefonicky kontaktovať matričný úrad, ktorý bude ku každej neodkladnej matričnej udalosti pristupovať individuálne a s osobitným prístupom. Opatrenie platí do odvolania.
Občianske obrady: Počnúc dňom 15.októbra 2020 môžu byť svadby len v prítomnosti snúbencov a svedkov. Viac informácií TU.
Matrika: 046/5426 913, 0904 752 622

Za porozumenie Vám ďakujeme.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri