Čo zmenilo parkovanie v Prievidzi12. 2. 2013 14:10

Koncom roka 2012 sa niekoľko obyvateľov postavilo proti novému vodorovnému značeniu, ktoré vyznačovalo parkovacie plochy v centrálnej parkovacej zóne na Krátkej ulici. Podľa vyjadrení niektorých z nich  „parkovacie miesto na chodníku je neskutočná arogancia. Mesto radšej stavia prekážky pre chodcov a cyklistov namiesto toho, aby podporovalo alternatívy voči autám.“

Odhliadnuc od faktu, že vodorovné dopravné značenie je plne v súlade s normami a platnou legislatívou,  môžeme konštatovať, že parkovanie na Krátkej ulici pri autobusovej stanici sa výrazne zlepšilo.

Ako sme verejnosť informovali už koncom roka 2012, mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o.,  vykonala  prieskum nového parkovacieho systému. Z tohto výskumu sú k dispozícii exaktné čísla a presné závery, z ktorých vychádzajú  vyjadrenia mesta i UNIPY, ako aj ďalšie smerovanie v oblasti parkovania. Vďaka týmto exaktným záverom máme možnosť dokázať, že v porovnaní so stavom pred spustením spoplatneného parkovania sa situácia s parkovacími miestami na Krátkej ulici zlepšila. Chodcov teda v žiadnom prípade nové značenie neobmedzuje, práve naopak. Nový parkovací systém nielen chráni chodcov, ale  zvyšuje bezpečnosť v cestnej premávke a v neposlednej miere zvyšuje estetický vzhľad verejného priestoru.

Parkovanie  PRED zavedením systému

Parkovanie  PO zavedením systému


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri