Čo s použitými injekčnými striekačkami?7. 9. 2021 12:11

Tento problém riešia mnohí z nás a nejde len o drogovo závislých ľudí, ako si niekto myslí.

Lieky balené v jednorazových injekciách sú bežnou výbavou pacientov po operáciách alebo súčasťou liečby mnohých diagnóz. Tí, ktorí si ich aplikujú sú spravidla poučení, že použitá injekcia je nebezpečný odpad a musí sa zlikvidovať bezpečným spôsobom, najlepšie odovzdaním do boxu v lekárni.

V mestách, kde drogy predstavujú závažný problém sa zber použitých striekačiek z verejných priestranstiev rieši rôznymi spôsobmi. Jedným z riešení je zber a výmena striekačiek priamo medzi závislými osobami, inštalovanie pevných zberných nádob na frekventovaných miestach alebo zberové akcie dobrovoľníkov, ktorí čistia plochy od takéhoto nebezpečného odpadu.

Aj MsP Prievidza sa občas stretáva s týmto problémom. Našťastie skôr sporadicky, no počas roka evidujeme niekoľko takýchto oznámení o pohodenej injekčnej striekačke, ktorú sa ľudia boja chytiť do ruky. Aj keď zber a likvidácia takýchto odpadov priamo nepatrí do našich povinností, v záujme ochrany zdravia a životného prostredia sa snažíme pomôcť a nebezpečný odpad bezpečne prevziať, uložiť a následne odovzdať na likvidáciu do najbližšej lekárne. Dôležité je chrániť vlastné zdravie, použiť ochranné rukavice a prevážať striekačku s ihlou v pevnom, plastovom obale, z ktorého je možné ju priamo a bezkontaktne umiestniť do nádoby na príslušný druh odpadu.

Každý dospelý obyvateľ by mal poznať základné zásady bezpečného správania sa a chrániť seba aj blízke osoby. Poučme deti, aby sa hrali na bezpečných miestach a poznajme a kontrolujme aj sami ich bezpečnosť.  

-MsP-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri