Čitateľský maratón Čítajme si 2017 v ZŠ MalonecpalskejLorem ipsum dolor sit amet 12. 6. 2017 09:42

Dňa 31.5.2017 sa žiaci základnej školy zapojili do celoslovenského projektu Čítajme si, ktorý organizuje Linka Detskej Istoty. Na Slovensku sa konal už 10. ročník, no a v našej škole sme sa doň zapojili už tretíkrát. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. Cieľom tejto akcie bolo nielen podporiť čítanie u detí a mládeže, ale aj prekonať slovenský rekord z minulého roka, kedy sa do čítania zapojilo 40 954 detí.

Žiaci 1. – 9. ročníka sa striedali pri čítaní zaujímavých kníh našich detských autorov v školskej knižnici a v oddychovej miestnosti, ktorých prostredie dotváralo príjemnú atmosféru. Všetci zúčastnení sa následne podpísali na plagát Diplom Čítajme si 2017 a získali záložku do knihy. O tom, že bol rekord prekonaný, sme sa dozvedeli už v ten istý deň. Čítalo 46 040 detí, z toho 226 žiakov našej školy.
Pre žiakov 5. ročníka bol čitateľský maratón zaujímavejší o fakt, že s autorom knihy, z ktorej čítali, sa osobne stretli na besede v mesiaci marec. Začínajúci slovenský spisovateľ Július Belan pricestoval za nami z Bratislavy a predstavil nám svoju novú knižku – Prihraj, Carlos!, ktorá je v poradí už jeho 4. kniha. Je to dielo, ktoré zachytáva hlavnú postavu v prostredí školy, rodiny a najmä ihrísk a futbalových štadiónov. Carlos sa totiž z celého srdca túži stať výborným futbalistom, a na tejto ceste musí prekonávať nemálo prekážok a stretne sa i so šikanou.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri