Čistenie vodojemu vo Veľkej Lehôtke22. 10. 2014 09:13

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť informuje, že dnes22. októbra v čase od 11.00 do 13.00 h sa bude čistiť vodojem v prímestskej časti Veľká Lehôtka.

Vodojem bude čistený v hornej časti obce a z uvedeného dôvodu môže nastať výpadok vody, alebo dočasný zákal vody.
Výpadok v dodávke vody môže nastať na uliciach: Remeselnícka, Mlynárská, Podhorská – po faru, J. L. Bellu, Hlboká, Strmá.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri