Čistenie uličných vpustov23. 10. 2020 08:47

Začiatkom jesene začali zamestnanci strediska miestnych komunikácií a správy parkovísk mestskej spoločnosti Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. s intenzívnymi prácami na čistení uličných vpustov.

Na práce sú vyčlenené dve osádky zamestnancov. Čistenie sa realizuje z dôvodu padajúceho lístia a väčšieho úhrnu zrážok v jesennom období, ktoré negatívne vplývajú na odvodňovanie miestnych komunikácií. Práce na čistení uličných vpustov budú pokračovať až do začiatku zimnej údržby, prípadne podľa potreby, ktorá sa bude odvíjať hlavne od množstva napadaného lístia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri