Čistenie svahu Kopaničky - Tím zo ZŠ Malonecpalská26. 11. 2012 17:39

Čistenie svahu Kopaničky - Tím zo ZŠ Malonecpalská:

Tím pracoval na projekte v zložení:  Peter Bátora, Patrik Ferjanec, Viktor Kormaňák, Michal Csonka, Ladislav Molnár

Zrealizovaný projekt: Náš projekt obsahoval čistenie svahu v blízkosti záhradkárskej oblasti za sídliskom Kopaničky. Sme nadšení cyklisti a máme radi prírodu. V Prievidzi nám chýbajú cyklistické trasy, a tak jazdíme mimo dopravných trás v prírode. Popri lesných a poľných cestičkách si však niektorí ľudia vytvorili skládky odpadu. Nám tento neporiadok prekáža. Preto sme tieto trasy vyčistili od odpadkov. Teraz sú cyklotrasy vyčistené. Jeden člen tímu Patrik si stiahol do mobilu aplikáciu TrashOut, o ktorej sme sa dozvedeli z prednášky ochranára z OZ Tatry Andyho Popoviča. Skládku sme odfotili a zaslali hlásenie cez aplikáciu. Naše hlásenie by malo byť zaslané aj na Ministerstvo životného prostredia SR.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri