Čistenie Necpalského potoka – Tím ZŠ Malonecpalská :26. 12. 2012 17:42

Čistenie Necpalského potoka - Tím ZŠ Malonecpalská:

Pracovný tím realizoval svoj projekt v zložení: Cabuk Samuel, Ďurdina Andrej, Bariová Timea, Košarišťan Lukáš.

Stručný popis nášho projektu: V mesiaci marec deti 4.B triedy vyčistili Necpalský potok, ktorý bol veľmi zanesený odpadom. Projekt bol súčasťou projektového dňa, ktorý bol venovaný vode. Žiaci 4.B triedy venovali svoju pozornosť téme voda. V rámci projektového dňa sme uskutočnili vyčistenie Necpalského potoka, ktorý bol zanesený odpadkami. Aj vďaka našej aktivite, je teraz potok vyčistený, estetický a zlepšuje život viacerých ľudí, nie len Necpalčanov. Aj my sme si uvedomili aké je dôležité udržiavať vodu čistú pre našu faunu a flóru.
A na záver dodáme, že Andrej Ďurdina - člen nášho tímu vymyslel aj básničku:

Čistenie potoka
Čistíme potok náš,
bývame blízko a je náš.
Doniesť gumáky, čižmy to  je hračka.
Hračka je aj doniesť rukavice zo sáčka.
My sme žiaci  IV. béčky,
čistíme z vody smeti – brečky.
Smeti pozbierame radi,
to je to čo nám v potoku vadí.
Ľudia už nemajú kam  vyhadzovať smeti,
tak to po nich zbierame my deti!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri