Čistenie ciest po zime začína10. 3. 2014 08:29

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) pripravila techniku určenú k zimnej údržbe na zametanie ciest a chodníkov. Už počnúc stredou 5.marca  sa spúšťa strojové zametanie chodníkov.

Správa majetku mesta bude na strojové zametanie ciest a chodníkov po zimných mesiacoch využívať svoju techniku, ktorá bola určená k zimnej údržbe. „Pre nadpriemerne teplé počasie sa končí zimná údržba a začína strojové čistenie ciest,“ uviedol František Galis zo spoločnosti SMMP.  Strojové čistenie ciest zabezpečené na komunikáciách v správe mesta. V Prievidzi sú cestné komunikácie aj v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja ( napríklad  Bojnická cesta a Hviezdoslavova ulica). Čistenie týchto komunikácií zabezpečuje spoločnosť SSC Žilina.

Zametanie komunikácií v správe mesta sa vykonáva po zimných mesiacoch, kedy je na cestách veľké množstvo štrku a prachu zo zimnej údržby. V tomto roku bolo  jarné zametanie ciest v časovom predstihu a to aj vďaka vhodným poveternostným podmienkam. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri