Čisté rúčky a Veselé zúbky v MŠ s Mirom JarošomLorem ipsum dolor sit amet 27. 12. 2013 07:14

Starostlivosť o zdravie  a výchova detí k zdravému spôsobu života už v rannom veku vytvára dôležité základy pre ich uplatňovanie v celom budúcom živote.

Najdôležitejším činiteľom pri osvojovaní správnych návykov a zvykov je pre dieťa od narodenia rodina. Vstupom do materskej školy však pribúda ďalší činiteľ – škola. Materská škola na Ul.  A. Mišúta v Prievidzi ako jediná MŠ v meste Prievidza disponuje vlastnou saunou, ktorá má výborné hygienicko-preventívne a relaxačné účinky. Hlavným zameraním Školského vzdelávacieho programu Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva, je vytvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie zdravia a zdravého životného štýlu.
V MŠ sme pripravili pre deti nezabudnuteľné dopoludnie so spevákom Mirom Jarošom, ktorý naspieval práve pre deti predškolského veku piesne Čisté rúčky a Veselé zúbky. Obe piesne sa venujú základom hygieny a tak prispievajú k upevňovaniu základov zdravého životného štýlu. O tom, že umývanie rúk a čistenie zúbkov môže byť aj zábava, priblížil deťom aj prostredníctvom ilustrovaných knižiek k piesňam, ktoré sú naozaj veľmi chytľavé a naše deti si ich sa radosťou s Mirom Jarošom nielen zaspievali ale aj spoločne diskutovali,kedy a prečo je potrebné umývať si ruky a čistiť zúbky. Po odspievaní piesne Veselé zúbky sa do diskusie  zapojili nielen staršie deti, ale aj trojročný Adamko, ktorý Mira Jaroša informoval: „ale vieš čo, ja poznám aj pesničku o rúčkoch“.
Veríme, že po tomto podujatí sa skamarátili so zubnou kefkou aj tie deti, ktoré si zúbky neumývali pravidelne a taktiež zistili, že umývanie rúk môže byť naozaj aj zábava.

PaedDr. Silvia Bošnovičová
riaditeľka školy


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri