Číslovanie prievidzských svetelných bodov20. 10. 2016 13:00

V týchto dňoch realizujú zamestnanci strediska verejného osvetlenia spoločnosti Technické služby mesta Prievidza číslovanie všetkých svetelných bodov vo vlastníctve mesta Prievidza. Stĺpy verejného osvetlenia sú očíslované kódom pre prípad opráv poruchy na verejnom osvetlení.

Potreba očíslovať stĺpy verejného osvetlenia vzišla z potreby urýchlene riešiť problémy spojené s verejným osvetlením. Účelom číslovania je hlavne ľahšia identifikácia pri nahlasovaní nefunkčného verejného osvetlenia, pri projektových riešeniach ale aj v prípadoch identifikovania škody, kedy bol konkrétny stĺp zničený napríklad pri dopravnej nehode. „Stĺpy sú označované pomocou bielych štítkov, na ktorých je vyznačené popisné číslo svetelného bodu. V súčasnosti je už označených približne 60% všetkých svetelných bodov a ukončenie prác sa predpokladá koncom roka 2016,“ vysvetľuje Silvia Bakytová z TSMPD.

Obyvatelia ktorí budú nahlasovať nefunkčné verejné osvetlenie môžu urýchliť jeho opravu tým, že nahlásia presný kód nefunkčného svetelného bodu. Zamestnanci TSMPD takto rýchlejšie zabezpečia opravu konkrétneho svetelného bodu. Práve lokalizácia poruchy na verejnom osvetlení počas denných hodín je časovo náročná úloha.

V Prievidzi sa nachádza 3800 svetelných bodov, ktorých údržbu vykonáva mestská spoločnosť TSMPD s.r.o.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri