Čiastočné otvorenie úradu pre verejnosť30. 4. 2020 07:12

Mestský úrad v Prievidzi bude  čiastočne sprístupnený verejnosti.

Počnúc dňom 4. mája 2020 v čase od 8. 00 do 11. 00 hod.  sa verejnosti sprístupňujú niektoré administratívne úseky vo vestibule v budove A.  Pre verejnosť bude sprístupnená matrika, evidencia obyvateľov, overovanie písomností, pokladňa, register adries.

Vstup do budovy MsÚ budú regulovať dvaja zamestnanci. Obyvatelia budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia ako vstup len s rúškom, dezinfekciu rúk.

Úprava pracovného času
V súvislosti s mimoriadnou celosvetovou situáciu COVID-19 dochádza od 4. mája na MsÚ v Prievidzi k úprave pracovného času zamestnancov. Tým dôjde k úprave pracovných dní na úrade nasledovne: pondelok až štvrtok od 7.00 h do 15.00 h. Piatok bude úrad zatvorený. Zmeny sú spôsobené v dôsledku šetrenia finančných prostriedkov ako jedno z ekonomických opatrení samosprávy.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri