Chrípkové prázdniny na ZŠ Rastislavova19. 12. 2016 08:14

Na základe povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi bude na Základnej škole, Rastislavova ulica v Prievidzi prerušené školské vyučovanie v čase od 19.12.2016 do 22.12.2016 z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení.

Školské vyučovanie bude pokračovať od 09.01.2017, t.j. po zimných prázdninách, ktoré začínajú 23.12.2016. Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka ŠKD a školskej jedálne. Všetci stravníci budú zo stravy hromadne odhlásení.


Riaditeľstvo školy


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri