Chránime sa v každom časeLorem ipsum dolor sit amet 1. 12. 2021 15:02

Nadácia Pontis pomáha mestám, obciam, organizáciám v mnohých smeroch. Harmónia n.o. Prievidza sa počas tejto jesene zapojila do jedného z projektov a podarilo sa jej získať prostriedky na nákup zariadení a pomôcok pre ochranu zdravia.

Harmónia n.o. je nezisková organizácia založená mestom Prievidza, ktorá pôsobí ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, konkrétne prevádzkuje útulok pre bezprístrešných obyvateľov.

Jeho klientmi sú dospelí i osamelí rodičia s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Posledné obdobie je nepriaznivé pre všetkých, no zariadenia sociálnych služieb, okrem nemocníc, dôsledky pociťujú asi najviac. Preto dôsledná ochrana zdravia, ktorá spočíva predovšetkým v nepretržitej dezinfekcii priestorov i samotných obyvateľov a zamestnancov, je nevyhnutnosťou. Z tohto dôvodu sa organizácia zapojila do výzvy nadácie Pontis s projektom „Chránime sa v každom čase“. Za získané prostriedky nakúpili zariadenia ako parný čistič, spolu s širším príslušenstvom, ktorý horúcou parou ekologicky dezinfikuje plochy a priestory. Pre dokonalejší vstupný filter zabezpečili bezdotykové dávkovače dezinfekcie.

V rámci ochrany zdravia poslúžia tiež nástenné lekárničky s plnou výbavou umiestnené v jednotlivých budovách, ktoré budú k dispozícii kedykoľvek si to bude situácia vyžadovať.
Všetky získané zariadenia sú pre bezpečné poskytovanie sociálnych služieb využiteľné a vítané v každom čase, preto zamestnanci i klienti za ne ďakujú.

-vrb-


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri