Chemické postreky v mesteLorem ipsum dolor sit amet 1. 8. 2013 09:47

Mestská spoločnosť SMMP začala chemický postrek verejných plôch. Cieľom chemického postreky je vyčistenie chodníkov, obrubníkov pozdĺž cestných komunikácií a ostrovčekov na cestách od prerastajúcej buriny.

V rámci údržby verejných priestranstiev boli chemickým postrekom čistené aj verejné plochy na Námestí J. C. Hronského, Mierovom námestí a uliciach M. R. Štefánika, Ľ. Štúra, Duklianskej a Nábreží sv. Cyrila.
Okrem uvedeného chemického postreku na verejných plochách vykonala mestská spoločnosť UNIPA chemický postrek inváznych rastlín, konkrétne miesta s výskytom Krídlatky japonskej. Chemický postrek  inváznej buriny sa uskutočnil v lokalitách sídliska Kopanice, na Ceste Vl. Clementisa a Dlhej ulici. Na výskyt  inváznej rastliny poukázali obyvatelia prostredníctvom projektu Odkazprestarostu.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri