Chcú mať šport dostupný pre všetky deti14. 5. 2014 15:38

„V súčasnosti na činnosť športových klubov Prievidza vyčleňuje viac financíí ako niektoré mestá, ktoré boli či sú známe svojím športom,“ hovorí Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

Nedávno vydalo mesto Žilina tlačovú správu, v ktorej informuje, že mestské zastupiteľstvo v apríli schválilo športové dotácie pre rok 2014. Tie boli schválené 52 športovým subjektom, ktorým bude rozdelených súhrnne 38 tisíc eur. Podpora mesta Žilina slúži predovšetkým pre deti a mládež a amatérsky šport dospelých. Ako je to v Prievidzi, sme sa porozprávali s predsedom komisie športu Branislavom Bucákom.

Viaceré mestá rozdeľovali v posledných týždňoch dotácie na športovú činnosť klubov. Boli už rozdeľované aj v našom meste?
Áno, ešte začiatkom roka komisia športu rozdelila medzi trinásť športových klubov čiastku 80 tisíc eur na ich celoročnú činnosť s deťmi a mládežou. Na ďalších zasadnutiach komisie športu sme postupne prerozdelili ďalších viac ako päťtisíc eur na športové aktivity Prievidžanov. V udeľovaní dotácií budeme pokračovať, pričom prioritou je podpora športu pre deti a mládeže, ich výjazdy na turnaje v zahraničí, organizácia športových podujatí a obnova športovísk.

Má podpora športu v Prievidzi stúpajúci charakter?
Napriek známej finančnej situácii mesta podpora športu v Prievidzi posledné roky stúpa, hoci vo väčšine miest ju naopak okresávajú. Nás môže tešiť, že v súčasnosti na činnosť športových klubov mesto vyčleňuje viac financíí ako niektoré mestá, ktoré boli či sú známe svojím športom. Napríklad naše krajské mesto Trenčín vyčlenilo tento rok telovýchovným a športovým subjektom v meste dotácie v celkovej výške 25 tisíc eur, Trnava športové subjetky dotuje čiastkou 49 500 eur. My sme v tomto smere oveľa štedrejší.

Nedávno sa v miestnych médiách vyjadril mestský poslanec Richard Takáč, že mesto nepodporuje priamymi finančnými dotáciámi seniorsky šport.
Nie sme v tomto smere zďaleka jediné mesto, no ani sa k týmto klubom nestaviame macošsky. Seniorskym klubom ponúkame bezodplatné využívanie športovísk, čo tiež nie je malá pomoc. Tréningové, zápasové hodiny a služby v našich športoviskách sa ročne môžu pre klub vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur. Spomínaný poslanec je aj podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bol by som veľmi rád, keby pomohol našim športovým klubom dostať sa aj k dotáciám zo samosprávneho kraja, čo nebolo dosiaľ, podľa skúseností funkcionárov športových subjektov z hornej Nitry jednoduché. Veď cieľ máme spoločný – vytvoriť čo najlepšie podmienky našim športovým klubom.

Je možné, že sa zvýši podpora seniorského športu v meste?
Môže k tomu dôjsť, aj nemusí. Všetko je to otázka priorít, stratégie podpory športu a jej nastavenia. Čo sa týka našej komisie športu, máme jeden balík peňazí. Môžeme z neho podporiť aj seniorov, no tým pádom bude menej financií na podporu mládežníckeho športu. Aj to by určite našlo mnohých odporcov. Momentálne sú však vedenie mesta, komisia športu i poslanecký zbor naklonení súčasnej stratégii podpory športu, a to výrazne podporovať mládežnícky šport s cieľom urobiť ho dostupným pre všetky deti v meste, aby zmysluplne trávili voľný čas. Taktiež chceme odbremeniť rodičov a starých rodičov od zvýšených nákladov na športovú činnosť ich ratolestí.

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve padli poslanecké návrhy o možnej podpore pre seniorských basketbalistov a volejbalistov. Ako to dopadlo?
Áno, debatovalo sa o podpore týchto klubov, ako aj o prostriedkoch na ich krytie, keďže tieto dotácie nemali byť z balíka športovej komisie. Poslanci finančnú pomoc napokon spomínaným klubom neodsúhlasili. Naopak, jasnou väčšinou hlasov odsúhlasili prostriedky na rekonštrukciu toaliet v športovej hale, ktoré boli v zlom stave. Nie je to jediná tohtoročná investícia do športovej haly. Mesto ide rekonštruovať osvetlenie v sume 50-tisíc eur.

(lb)


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri