Charita už pôsobí v nových priestorochLorem ipsum dolor sit amet 19. 10. 2012 13:37

Služby pre ľudí bez domova a núdznych poskytuje nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta v nových priestoroch na Košovskej ulici. Budovu, do ktorej sa sťahuje zo Sládkovičovej ulice, jej prenajalo mesto Prievidza na 30 rokov.

Video: RTV Prievidza

Priestory na Sládkovičovej ulici, ktoré doposiaľ charita využívala na poskytovanie sociálnych služieb, na túto činnosť úplne nevyhovovali po priestorovej i hygienickej stránke. Častým problémom bolo, že klienti obťažovali obyvateľov tejto ulice. S tým súviseli následné susedské spory. Vedenie charity a predstavitelia mesta teda spoločne hľadali priestory, do ktorých by sa mohlo poskytovanie služieb presťahovať.

Napokon bola vybratá nehnuteľnosť na Košovskej ulici č. 19, ktorú mesto organizácii prenajalo na 30 rokov za 1 euro ročne. V nových priestoroch bolo nutné pre spustenie služieb zrealizovať investície, v celkovom objeme približne 25 tisíc eur. Nanovo sa budovali kúrenie, vodovodné rozvody aj plynová prípojka. Tieto investície zrealizovala nezisková organizácia. V piatok 19. októbra boli nové priestory charity slávnostne otvorené.

„Som rada, že sa našlo koncepčné riešenie a že mestské zastupiteľstvo tento návrh schválilo. Myslím si, že takéto rozhodnutie bolo správne a naozaj poskytuje priestor do budúcna, aby sa mohla sociálna sieť rozvíjať o ďalšie aktivity,“ uviedla Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Otvoria aj nocľaháreň
Charita v Prievidzi poskytuje od roku 1991 sociálne služby núdznym bezprístrešným osobám a tiež pomáha sociálne slabším rodinám. V nových priestoroch organizácia nadviaže na činnosti, ktoré vykonávala doposiaľ. K dispozícii tu bude výdaj teplej stravy, výdaj šatstva zo sociálneho šatníka a  stredisko osobnej hygieny. Okrem toho sa služby rozširujú o nízkoprahové denné centrum, v ktorom môžu klienti tráviť čas počas dňa.

Od novembra bude spustená aj nízkoprahová nocľaháreň s kapacitou 20 lôžok, ktorá bude do konca roka fungovať v čase, keď teploty výrazne klesnú pod bod mrazu. Od nového roka už bude v zimnej sezóne prevádzka každodenná.„Je pre nás obrovskou výhodou, že na území mesta pôsobí takáto organizácia, s ktorou môžeme spolupracovať. V minulých obdobiach sa museli stavať stany – teraz bude takáto situácia vyriešená oveľa lepším spôsobom,“ reagovala v súvislosti s otvorením nocľahárne Macháčková.

V susedných dvoch nehnuteľnostiach na Košovskej ulici sa tiež poskytujú sociálne služby Vzniká tu teda menší sociálny komplex. Útulok prevádzkovaný neziskovou organizáciou Harmónia, ktorú zriaďuje mesto Prievidza, tu pôsobí už dlhšie. Zo Štúrovej ulice sa do jednej z nehnuteľností presťahovalo aj zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi, ktoré tiež prevádzkuje Harmónia, n.o. Víziou je, že všetky zariadenia budú pri poskytovaní sociálnych služieb kooperovať, napríklad pri výdaji stravy, alebo poskytovaní poradenstva.

Plánujú rozšíriť sklady
„Za rok vydáme okolo 6700 polievok, a približne 4000 hlavných jedál. Cez Vianoce sme vlani vydali približne 60 porcií štedrovečernej večere,“ priblížil štatistické údaje Milan Petráš, riaditeľ neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta. Poďakoval tiež za službu dobrovoľníkov, materiálne i finančné dary a spoluprácu s viacerými subjektmi, bez ktorých by charita v súčasnosti nemohla fungovať.

Ďalší zo zámerov zriaďovateľa organizácie, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, predstavil Martin Dado, prievidzský dekan: „V novej charite okrem iného plánujeme rozšíriť sklady. Chceli by sme našu činnosť v tomto smere posilniť a posunúť do inej roviny. Budeme sa venovať nielen najnúdznejším a ľuďom bez domova, ale aj sociálne slabým rodinám. Chceme im čo najviac pomáhať, aby neostávali nerozhodní, či si kúpia šatstvo, alebo zaplatia bývanie.“ Taktiež vyjadril úprimné odhodlanie aj naďalej čo najviac spolupracovať s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb v meste Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri