Charita dáva do obehu žetóny, za ktoré núdznym vydá obed14. 12. 2017 15:51

Ľuďom v núdzi v Prievidzi bude možné pomôcť novým spôsobom. Nezisková organizácia Charita - dom sv. Vincenta dá od tretej adventnej nedele do obehu charitné žetóny. Verejnosť si ich môže obstarať za príspevok jedno euro v sakristiách prievidzských kostolov a u dobrovoľníkov. Za žetóny organizácia núdznym vydá stravu v zariadení na Košovskej ceste.

Pri vchodoch do kostolov, pred nákupnými centrami, ale aj na námestiach často žobrajúci ľudia zastavujú širokú verejnosť s prosbou o peniaze. Potenciálni darcovia často stoja pred dilemou, či núdznych podporiť s tým, že dar môže byť využitý nielen nevyhnutné potreby, ale aj na alkohol, cigarety alebo hazard. Ojedinelé nie sú ani situácie, kedy peniaze končia v gangoch a ľuďom, ktorí si vyžobrú peniaze, ich niekto zoberie.

Nezisková organizácia Charita - dom sv. Vincenta pôsobiaca v Prievidzi chce pomôcť nielen núdznym, ale aj darcom, aby mali istotu, že ich pomoc bude využitá na to, čo je pre núdzneho potrebné. Dáva preto v Prievidzi do obehu charitné žetóny, za ktoré bude vydávať iba stravu.

Za jeden žetón jeden obed

Organizácia za jeden žetón vydá núdznemu jeden obed vo svojom zariadení na Košovskej ceste. Darcovia si budú môcť od tretej adventnej nedele žetóny obstarať za príspevok jedno euro v sakristiách prievidzských kostolov a u dobrovoľníkov. Žetóny vo veľkosti jednoeurovej mince môže darca nosiť v peňaženke a kedykoľvek ich využiť na pomoc núdznym, no samozrejme aj na ich pôvodný účel - teda do košíka.

Darca podporí aj organizáciu

„Keďže obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla organizácia zvyčajne vydáva za 50 centov, darca podporí využitím charitných žetónov aj činnosť našej organizácie. Poplatok za stravu vyberaný od klientov je symbolický, no pri zabezpečovaní sociálnych služieb máme aj mnohé ďalšie výdavky - napríklad na kúrenie, mzdy, administratívu, opravy, investície a ďalšie. Tie hradíme z dotácie od mesta Prievidza, zo zbierok v kostoloch, takzvaných dvoch percent, darov a ďalších zdrojov. Charitné žetóny nám teda pomôžu sčasti vykrývať aj tieto výdavky,“ vysvetľuje Vladimír Pavlíček, predseda správnej rady neziskovej organizácie.

Inšpirácia z východu

Organizácia pôsobiaca v Prievidzi sa inšpirovala na východe Slovenska. V Prešove podobný projekt funguje už tretí rok vo forme výmenných papierových poukážok. V roku 2017 spustila výdaj stravy za hlinené dukáty aj Arcidiecézna charita v Košiciach. „Dúfame, že ak podobný projekt úspešne funguje v Prešove a Košiciach, bude úspešný aj v Prievidzi. Samozrejme budeme pozorne sledovať ako sa bude vyvíjať a ak to bude potrebné, zareagujeme,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Milan Petráš.

O charite

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta je nástupníkom organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby v meste Prievidza od roku 1990. V súčasnosti poskytuje služby viac ako 120 ľuďom bez domova a núdznym, ktorí sú nielen z Prievidze, ale aj z okolitých miest. Prievidzská charita poskytuje službu nízkoprahovej nocľahárne, výdaja stravy, výdaja oblečenia a poskytuje možnosti na osobnú hygienu. Od októbra 2012 sa využíva priestory na Košovskej ceste, ktoré jej prenajalo mesto Prievidza na 30 rokov, vďaka čomu poskytuje ešte kvalitnejšie sociálne služby.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri