Cesta poľnohospodárov s obmedzeniamiLorem ipsum dolor sit amet 13. 10. 2021 15:54

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutné čiastočné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a garážach.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na pokládke novej vrstvy  vozovky z asfaltobetónov na časti komunikácii:


Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov  - v termíne od 15.10 2021


Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle  prenosného dopravného značenia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri