Červení králi kraľovali na Donovaloch1. 9. 2017 08:33

Už niekoľko rokov pomáha občianske združenie Červení králi z Bojníc prežiť deťom neziskovej organizácie Harmónia, Prievidza čarovný týždeň letných prázdnin plný aktivít, výletov a zábavy. Takto aj deti zo sociálne slabých rodín môžu objavovať krásy Slovenska a pri tom hravou formou rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti.

Tentoraz červených kráľov zavialo na Donovaly, kde v nádhernej prírode v blízkosti pokojnej Novej Holi vychutnávali menší i väčší hry, športové, umelecké  i vzdelávacie aktivity, výlety. Cieľom tábora bolo prostredníctvom zmienených činností rozvíjať svoje schopnosti, vzťah k prírode, k jej ochrane.
Aj tento rok, tak ako po iné, mali možnosť prežiť leto plné zážitkov. Vystúpili na vrch Zvolen, hľadali poklad a nevynechali ani nočnú hru, na ktorú sa deti vždy najviac tešia. Navštívili čarovné miesto Habakuky a staršie deti (nad 150 cm ;) ) si svoje lezecké zručnosti vyskúšali v lanovom parku. Z ďalších aktivít nechýbal bazén a futbal, ktoré si užili denne. Rovnako, ako i iné hry, výborne sa táborníkom darila streľba z luku.
Deti z Harmónie boli nadšené a veľmi sa už dnes tešia na ďalšie prázdniny.

Veľmi pekne chceme za Harmóniu, n.o. založenú mestom Prievidza poďakovať OZ Červení králi, ktorí rok čo rok umožňujú našim deťom prežiť nádherný prázdninový týždeň, za ich srdečnosť, ochotu, nezištnú pomoc a otvorené srdiečka. Osobitné poďakovanie patrí koordinátorovi letného tábora Jurajovi Kupčokovi a rovnako rodinám Jančovej, Kissovej, Harichovej, Boliešikovej, že si našli čas a pomohli deťom ako vedúci ľudsky, ale tiež finančne, bez čoho by nebolo možné tábor pre deti zrealizovať.
Na záver len krátky odkaz J. Kupčoka: "Všetkým dobrým ľuďom dobrej vôle - pomáhajte si navzájom. Ako povedel jeden múdry človek, zlu stačí len to, aby dobrí ľudia nič nerobili.
A kto by nás chcel podporiť, budeme veľmi radi."


Katarína Vráblová, predsedníčka Správnej rady Harmónia, n.o. Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri