Čerpali sme z bohatstva nášho kultúrneho dedičstvaLorem ipsum dolor sit amet 1. 1. 2018 18:30

V týždni od 27.novembra do 1. decembra 2017 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka konala výstava návrhov oblečenia pre slovenskú olympijskú výpravu a návrhov uniforiem pre členov ozbrojených síl SR.

Výstava bola v poradí druhou aktivitou realizovanou v rámci projektu Mladá armáda uchováva kultúrne dedičstvo. Prvou aktivitou bol športový deň a beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorú škola realizovala v spolupráci s KALAZANS o. z. a  s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.

Výstave samotnej predchádzala starostlivá príprava návrhov, ktorá v sebe zahŕňala spoznávanie slovenských ľudových vzorov, čipiek, oblečenia, oboznámenie sa s ľudovými tradíciami. Žiaci usilovne pracovali nielen na vyučovaní počas výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, a techniky, ale aj v záujmovom útvare s výstižným názvom: Krúžok šikovných rúk. Návrhy, priam na profesionálnej úrovni, vytvorili i študenti Piaristickej strednej odbornej školy študujúci odbor grafik digitálnych médií. Samotní účastníci výstavy skonštatovali, že by si kúpili oblečenie, ktoré bolo na výstave prezentované.

Mgr. Anežka Kútiková

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o. z. KALAZANS – Združenie detí a mládeže


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri