Centrum voľného času vydáva nový časopis pre mládež29. 3. 2019 10:26

Časopis Pulz je určený pre všetky školy a organizácie venujúce sa mládeži. Jeho obsahovú náplň môžu tvoriť hlavne žiaci a mladí študenti. Prvé číslo vyšlo už začiatkom marca.

Centrum voľného času začalo vydávať nový časopis zameraný na mládež. „CVČ realizuje počas kalendárneho roka veľké množstvo aktivít, podujatí, avšak verejnosť o nich často nevedela. Preto vzišla myšlienka pripraviť a vydať časopis zo života detí a mládeže z okresu Prievidza,“ opisuje riaditeľka CVČ Miriam Bencová. Už samotný názov Pulz má vystihovať činnosť škôl, školských zariadení, organizácií a skupín pracujúcich s deťmi a mládežou. 

„Časopis chceme tvoriť ako inšpiráciu pre iné subjekty. Mal by byť zásobníkom nápadov a inšpirácií pre ostatných. Rovnako ponúkne inštitúciám možnosť propagácie činnosť a prácu s mládežou, pokračuje Bencová.

Samotný obsah časopisu môžu tvoriť samotní mladí ľudia. CVČ oslovilo všetky základné, stredné školy, neziskové organizácie, skupiny, spoločnosti regiónu hornej Nitry, ktoré pracujú s deťmi a mládežou, vo vyučovacom aj mimoškolskom čase. Pulz bude k dispozícii bezplatne. Prispievateľom bude zasielaná printová verzia, ostatným školám, organizáciám, neziskovým organizáciám pracujúcim s mládežou bude doručená elektronická verzia. Elektronická verzia bude zverejnená na internetovej stránke Centra voľného času. 

Časopis Pulz bude vydávať CVČ ako dvojmesačník vo formáte A5, v plnofarebnej tlačenej, ako aj elektronickej verzii. Prvé číslo si môžete pozrieť TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri