Cena primátorky opäť spojila dlhoročných priateľovLorem ipsum dolor sit amet 14. 10. 2013 11:02

Dňa 12. októbra 2013 prijala primátorka Katarína Macháčková v obradnej sieni mesta v rámci Mesiaca úcty k starším dvoch významných prievidzských rodákov:  Ing. Richarda Pauera, CSc. a Štefana Gürtlera, aby im odovzdala ocenenia za zásluhy v Roku výročí mesta Prievidza.

Richard Pauer bol ocenený Cenou primátora mesta za podiel na rozvoji mesta a jeho telovýchovných zariadení a Štefanovi Gürtlerovi venovala primátorka Pamätný list pri príležitosti  životného jubilea 90 rokov za zásluhy o rozvoj mesta,  pretože je už držiteľom Ceny primátora, ktorú prevzal v januári 2013.

Richard Pauer je významnou osobnosťou v oblasti stavebníctva nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj jeho zásluhou boli vybudované stavby celospoločenského významu, ako boli Východoslovenské železiarne, magnezitové závody, Vagónka Poprad či Bučina Zvolen. Jeho srdcovou záležitosťou sú stavby a objekty v Prievidzi ,ktoré sú podrobnejšie charakterizované v prievidzských občasníkoch. Boli to významné športové objekty ako futbalový štadión, viacúčelová športová hala a zimný štadión.

Druhý ocenený Štefan Gürtler sa zaslúžil spolu s Richardom Pauerom o výstavbu športovej haly, zimného štadióna a ostatných športovísk. Vďaka nim máme na prievidzskom futbalovom štadióne vybudované tretie umelé osvetlenie na Slovensku – prvé mimo Bratislavy. Za svoje zásluhy bol opakovanie ocenený, pri príležitosti Roka výročí Prievidze dostal v tomto roku Cenu primátora mesta Prievidza. Počas slávnostného obradu mu primátorka odovzdala Pamätný list pri príležitosti vzácneho životného jubilea - 90 rokov.

"Jeseň života môže byť rovnako krásnym obdobím, akým boli mladosť či dospelosť. Aj ona  má svoj pôvab, vďaka nej sme skúsenejší  a múdrejší. A vedieť starnúť,  to je majstrovstvo  múdrosti a jedna z najťažších kapitol vo veľkom umení žiť," uzavrela Macháčková.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri